Ombudsmanden: Ingen undersøgelse af Patientombuddet

21. marts 2014 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand vil ikke på nuværende tidspunkt iværksætte en større undersøgelse af Patientombuddet. Det har ombudsmanden svaret Lægeforeningen, efter at foreningen i et brev til ombudsmanden har peget på en række fejl hos Patientombuddet og opfordret ombudsmanden til at gennemføre en generel undersøgelse af sagsbehandlingen i Patientombuddet. 

”Det er en omfattende opgave at gennemføre en generel undersøgelse af et område eller en bestemt myndighed. Ombudsmandens virksomhed omfatter hele den offentlige forvaltning, og vi må derfor omhyggeligt udvælge, hvilke områder vi tager fat på med sådanne undersøgelser”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der peger på, at der allerede har været en dialog mellem Lægeforeningen og Patientombuddet i forbindelse med de fejl, som Lægeforeningen har gjort opmærksom på.

 

Involverede læger kan klage

Det fremgår af brevet fra Lægeforeningen til ombudsmanden, at Lægeforeningen og Patientombuddet har haft et møde i december 2013, hvor man har drøftet en række konstaterede fejl i forbindelse med Patientombuddets sagsbehandling. Lægeforeningen har oplyst, at Patientombuddet har beklaget fejlene og i forhold til flere af fejlene har taget initiativ til at sikre, at sådanne fejl ikke sker igen. 

Ombudsmanden understreger, at selv om han har besluttet ikke at gennemføre en generel undersøgelse af Patientombuddets sagsbehandling, kan involverede sundhedspersoner i konkrete sager naturligvis altid klage til ombudsmanden.

 

Ombudsmandens svar til Lægeforeningen kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA 

Ombudsmanden har mulighed for at gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager i medfør af § 17, stk. 2, i ombudsmandsloven.