Folketingets Ombudsmand effektiviserer

16. januar 2014 | Nyhed

Organisering og arbejdsgange har været under kritisk lup hos Folketingets Ombudsmand. Resultatet bliver bl.a. en helt ny struktur, der træder i kraft 1. februar 2014. Den nye organisering skal give de ca. 100 medarbejdere bedre mulighed for at behandle klager hurtigt, men også plads til i endnu højere grad at fokusere og gå i dybden, når en sag er principiel eller vigtig. 

”Som det offentliges vagthund skal vi turde underkaste os et kritisk blik udefra – vi skal tage vores egen medicin. Det har vi gjort med hjælp fra eksterne konsulenter, og min ambition er, at vi ikke kun fagligt, men også drifts- og ressourcemæssigt kan fremstå som et forbillede for den forvaltning, vi kontrollerer,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han understreger, at god forvaltning ikke kun er ”finkalibreret jura”, men også hurtig sagsbehandling, effektive sagsgange og god ressourceudnyttelse. 

Når den nye struktur er indfaset, forventer ombudsmanden, at både klagere og myndigheder vil opleve at få hurtigere svar, ikke mindst i de tunge og komplekse sager.
 

Erfarne jurister grovsorterer

Fra den 1. februar 2014 bliver organisationen delt op i en administrativ og en juridisk søjle.  De nuværende i alt 7 kontorer, der behandler konkrete klagesager, bliver reduceret til 5 enheder, der til gengæld bliver større. Det giver øget fleksibilitet i arbejdet og mindre sårbarhed i tilfælde af fravær og sygdom. 

Derudover bliver alle indkomne henvendelser som noget nyt visiteret – dvs. hurtigt gennemgået – af meget erfarne jurister, så sagerne med det samme kan komme på det rigtige spor. Sagerne vil også blive fordelt til medarbejdere efter nye og mere effektivitetsbaserede principper. 

”Hvis vi screener klager, lige når de er kommet ind, kan vi hurtigt danne os et overblik over, hvordan de skal gribes an, og dermed bruge vores ressourcer så fornuftigt som muligt”, siger ombudsmanden. 

”Nogle henvendelser kræver et meget hurtigt svar, andre indeholder principielle juridiske problemstillinger, som skal undersøges nærmere, og atter andre skal afvises, fordi ombudsmanden slet ikke kan behandle dem. Et af målene er så hurtigt som muligt at afklare, hvilken gruppe en henvendelse hører under”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Det er desuden planen, at der skal indføres en øget grad af mål- og resultatstyring, ligesom en række mere lavpraktiske sagsgange skal have et grundigt eftersyn. Det sker, når den nye struktur er faldet på plads.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

 

Se Folketingets Ombudsmands nye organisationsplan.