Ekstraordinære forhold gav lang ventetid i Udlændingestyrelsens ekspedition

25. februar 2013 | Nyhed

Det var ekstraordinære forhold, der var skyld i ventetider på op til ti timer i Udlændingestyrelsens Servicecenter i sommeren 2012. Det fremgår af en udtalelse, som ombudsmanden har modtaget fra Udlændingestyrelsen. 

Udlændingestyrelsen peger blandt flere årsager på, at lovændringer, der trådte i kraft i foråret og sommeren 2012, medførte ekstraordinært mange brugere i servicecentret. 

Udlændingestyrelsen har også oplyst, at styrelsen i situationer med spidsbelastning i servicecentret indsætter ekstra personale, og at styrelsen nu har iværksat og overvejer nye tiltag, der skal være med til at forbedre forholdene for brugerne af servicecentret. Et af tiltagene er et nummersystem, der kan tilgås fra internettet. Brugerne skal fortsat møde op og trække et nummer i ekspeditionen, men kan nu følge, hvilket nummer der betjenes, via nettet. Styrelsen har også oplyst, at den undersøger mulighederne for at indføre tidsbestilling. 

Ombudsmanden har ved opslag på www.nyidanmark.dk konstateret, at ventetiden i uge 6, 2013, gennemsnitligt var på 1 time og 16 minutter, og at den maksimale gennemsnitlige ventetid var på 1 time og 48 minutter. 

Hvad angår de lange ventetider i sommeren 2012 har ombudsmanden besluttet ikke at foretage sig mere. Ombudsmanden har dog meddelt Udlændingestyrelsen, at han vil følge med i udviklingen i ventetiden i Udlændingestyrelsens Servicecenter hen over foråret og sommeren 2013. 

”For brugerne er det naturligvis meget længe at vente i op til 10 timer. Men det centrale for mig er, at styrelsen siden har gjort, hvad der har været muligt for at forbedre forholdene,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens brev til Udlændingestyrelsen kan læses her.

Udlændingestyrelsen udtalelse om forholdene kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på telefon 20 33 97 52 eller hos kontorchef Johannes Martin Fenger på telefon 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Det fremgik af en kronik i Politiken den 8. august 2012, at der i juni 2012 var en ventetid i Udlændingestyrelsens Servicecenter på op til 10 timer, og at personer blev ekspederet længe efter lukketid. 

Folketingets Ombudsmand bad i et brev d. 17. august 2012 Udlændingestyrelsen om at underrette ham om, hvordan ventetiden aktuelt var, og om at redegøre for de konkrete tiltag, som styrelsen ville indføre for at mindske ventetiden. 

Ombudsmanden lagde en nyhed om sagen på sin hjemmeside den 20. august 2012.