Sagsnummer

Dette felt skal du bruge når du har et sagsnummer der bruges i Folketingets Ombudsmands beretning, for eksempel 2012-1, 2009 9-4 eller 08.137.

Du kan indtaste nummeret på mange måder for eksempel:

  • 2012 1
  • 2012.1
  • 2012-1
  • 2009 9 4
  • 2009-9-4
  • 2009.9.4
  • 2009 9-4
  • 08 137
  • 08.137
  • 08-137

Har du et journalnummer, for eksempel 2007-1785-813, skal du søge i det øverste felt på søgesiden ”Søg på hele hjemmesiden” og ikke bruge sagsnummerfeltet.

En beretningssag kan over tid have flere forskellige betegnelser:

1955-2008

FOB nr. 02.70 (Ombudsmandens Beretning 2002, side 70)

FOU nr. 02.70 (Samme sag i Retsinformation)

2009-2011

2009 1-1 (År-Myndighed-løbenummer)

2012-

2012-1 (År-løbenummer)