Søgetips

Indholdet på ombudsmandens hjemmeside er søgbart via siden FIND.

Skriver man et ord, vil søgningen automatisk medtage alle ord, der begynder med det indtastede, f.eks. vil en søgning på ”kommune” også finde dokumenter der indeholder ordene ”kommunerne” og ”kommunen”.

Ønsker man at indsnævre sin søgning, kan det anbefales at bruge felterne under overskriften 'Søg efter noget bestemt':

En beretningssag kan over tid have flere forskellige betegnelser:

I sagsnummerfeltet kan der søges på følgende: 

  • 2009 1-1 (År-Myndighed-Antalsangivelse) Endnu utrykte beretningssager benævnes ved hjælp af dét beretningsår de forventes optrykt, nummeret på resortmyndigheden og et kronologisk nummer.
  • 02.70 (Ombudsmandens Beretning 2002, side 70)

I sagssøg er det muligt at kombinere sit søgeord med årstal og hvilken type sag der skal findes

  • Udtalelser
  • Inspektionssager
  • Egen drift-undersøgelser

Afhængig af sagstypen kan der også vælges

  • Myndighed
  • Institutionstype 
  • Geografisk placering.

Om søgning ved hjælp af ”Hovedregisteret”

Ombudsmandens beretningssager tildeles alle emneord til beskrivelse af sagsindholdet. Disse emneord er systematisk opstillet i et hierakisk register. Ønsker man en systematiseret indgang til hvilke beretningssager der har behandlet et bestemt emne, kan man derfor bruge hovedregisteret.

Registeret består af en række overordnede emnekategorier, der er opstillet alfabetisk. Under hver kategori findes der yderligere opdeling i underemner. Det angives i en parentes yderst til venstre, hvor mange beretningssager der findes under den valgte kategori.

Efterhånden som man klikker sig ned i hierakiet, fordeles antallet af sager ud på de forskellige underkategorier. Der linkes direkte til de aktuelle beretningssager ved underkategorierne.
Er man i tvivl om under hvilken kategori det emne man søger findes, kan man via stikordsregisteret klikke sig ind i hovedregisteret.

Alle emneord er ligeledes søgbare via det almindelige søgefelt.