Ombudsmandens beretning

Folketingets ombudsmand afgiver sin beretning til Folketinget en gang om året. Heri offentliggør han udvalgte udtalelser der har været afgivet i årets løb. Beretningen indeholder desuden et afsnit med statistik og et afsnit med generelle kommentarer til udtalelserne. 

Du kan få besked når der bliver lagt nye sager ud på hjemmesiden, ved at tilmelde dig abonnement på nyheder pr. e-mail.

Folketingets Ombudsmands beretning kan købes hos boghandleren, eller gennem Rosendahls-Schultz Grafisk, der har beretningen i kommission:

Rosendahls-Schultz Grafisk
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Tlf.: 43 22 73 00
Fax: 43 63 19 69
E-mail: distribution@rosendahls.dk.

Fra 1989 og frem er beretningssager fra Folketingets Ombudsmand også tilgængelige i elektronisk form. Dels via denne hjemmeside, dels via Ombudsmandens base i Retsinformation. Her er de sager af almindelig interesse som er offentliggjort i beretningerne 1989 og frem, indlagt.